Het bestuur van DORZ

Het bestuur van DORZ bestaat uit ondernemers en ondernemende personen die het belangrijk vinden mee te werken aan de transitie naar een circulaire economie.

Het secretariaat van DORZ wordt ingevuld door Tiem. Tiem begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Tiem werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Gerard Bosman
Voorzitter
Peter van de Streek
Penningmeester
Ivo Olde Meule
Algemeen bestuurslid
Erik van de Worp
Algemeen bestuurslid
Sandra Duijn
Adviseur bestuur