Het bestuur van DORZ

Het bestuur van DORZ bestaat uit ondernemers en ondernemende personen die het belangrijk vinden mee te werken aan de transitie naar een circulaire economie.

Het secretariaat van DORZ wordt ingevuld door Tiem. Tiem begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Tiem werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Gerard Bosman
Voorzitter

‘In ieder bedrijf vind je medewerkers met kennis en ideeën over circulair ondernemen. Mijn oproep aan ondernemers: benut de drive van je medewerkers en zet samen met hen de eerste stappen, zo krijg je het in beweging!’

Erik van de Worp
Algemeen bestuurslid

‘Ik breng organisaties met circulaire ambities met elkaar in contact, om zo samen de mogelijkheden om toekomstgericht te ondernemen te bedenken en ontwikkelen.’

Sandra Duijn
Adviseur bestuur

‘Er is uiteindelijk maar 1 houdbare manier van ondernemen: ondernemen met oog voor de toekomst van de aarde, dier, mens en milieu. Die vorm van ondernemen moet de nieuwe norm worden, en ik wil eraan bijdragen om dat te bereiken.’

Bert Egberts
Algemeen bestuurslid

‘We kunnen zo niet verder met onze samenleving, het moet anders! We moeten bewuster en zorgvuldiger omgaan met het klimaat, onze wereld en onze samenleving. Voor nu, en voor toekomstige generaties. Ik denk dat bedrijven op termijn geen bestaansrecht hebben als ze daar niet maximaal voor gaan’

Annemiek Brink
Algemeen bestuurslid

‘Duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie zijn onderwerpen waar ik mij al een aantal jaren in verdiep. Duurzaam en circulair ondernemen zie ik als vanzelfsprekend en is wat mij betreft zo vanzelfsprekend dat het geen toelichting behoeft. ’

Jan-Ernst van Driel
Algemeen bestuurslid

In mijn optiek dient ondernemen vanuit een duurzaam perspectief te gebeuren. In die transitie bevinden wij ons nu en daar wil ik graag aan bijdragen. Als mens en vanuit de onderwijsorganisatie waar ik werkzaam ben, het Deltion College.

Arjan Jans
Penningmeester

Arjan Jans is als directeur van Alfa Accountants en Adviseurs in de regio (Zwolle, Meppel en IJsselmuiden) nauw betrokken als bedrijfsadviseur van ondernemers. Hij streeft ernaar duurzame waarde te creëren voor organisaties, de medewerkers en de omgeving.