Gerard Bosman

voorzitter

In 2012 hebben we met een groepje initiatiefnemers stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ), opgericht, omdat we zagen dat er op het gebied van duurzame bedrijfsvoering veel terrein te winnen was. Duurzaamheid was toen vaak nog een ‘luxe hobby’ voor mensen die daar geld voor hadden. Het wordt gelukkig steeds duidelijker dat het voor iedereen relevant is, dat we er allemaal mee bezig moeten, en dat je er als ondernemer op een verantwoorde wijze geld mee kunt verdienen. Op een manier die past bij deze tijd waarin we gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor de leefomgeving van de toekomst.  

Ik zie drie kerngebieden voor DORZ: de rol van gids, makelaar en ambassadeur. Ons belangrijkste doel is bewustwording creëren bij ondernemers die met hun bedrijf stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, maar nog moeilijk de vertaalslag weten te maken naar hun bedrijfsvoering en hun producten of diensten. Ondernemers denken nu nog vaak ‘in mijn bedrijf kan ik er niks mee’, maar dat blijkt vaak niet te kloppen. Die bewustwording, dat er voor elke ondernemer iets in zit, proberen we vanuit DORZ te stimuleren door  ondernemers die vooroplopen een podium te bieden, waarmee ze andere ondernemers weer inspireren. Tijdens bijeenkomsten brengen we deze ondernemers met elkaar in contact, zo kunnen ze over een weer kennis en ervaringen delen. Verder zijn we als bestuur voortdurend bezig om duurzaamheid en circulariteit onder de aandacht te brengen van het onderwijs, de overheid en werkgeversinstanties, vanuit het perspectief van de ondernemers in de regio Zwolle.  

Duurzaamheid begint met een intrinsiek gemotiveerde beslisser in het bedrijf die vervolgens iedereen in zijn bedrijf meeneemt in kleine maar onverbiddelijke stappen op gebied van duurzaamheid. Maak je medewerkers deelgenoot van je ambitie en je zal zien dat bij hen de meest pragmatische ideeën leven die deze kleine maar noodzakelijke stappen succesvol maken. Ik heb gezien: in elk bedrijf zijn medewerkers met kennis over duurzaamheid en met een drive om hiermee aan de slag te gaan. Ik roep ondernemers op: betrek die collega’s bij je plannen, gebruik hun kennis en zet die belangrijke eerste stappen. Hoe klein ook. Als je het zo aanpakt komt er beweging, en krijg je anderen mee.  

Duurzaam en circulair ondernemen zijn voor mij een noodzaak voor het behoud van onze aarde. Dat vertaalt zich ook naar mijn werk als directeur bij Aberson. Aberson is een handelsbedrijf in keramische producten: gevel- en daksystemen. In de volksmond: stenen en dakpannen. Aberson bestaat al 92 jaar en dat is in de bouwbranche bijzonder. Om relevant en concurrerend te blijven pakken we de uitdingen op die er zijn voor onze branche. En die liggen op het gebied van ‘bouwen aan morgen’. Duurzaam en circulair bouwen is het uitgangspunt bij de vernieuwing van ons productportfolio. We ontwikkelen vanuit die gedachte producten als A-brick en click brick, materialen die in de toekomst, na gebruik, weer te scheiden en opnieuw te gebruiken zijn. 
Ook in onze bedrijfsvoering zetten we onze ideeën om in daden, zo hebben we het dak van ons bedrijf recent extra geïsoleerd en voorzien van circulaire dakbedekking Leadax (een loodvrij product), en zijn we als bedrijf CO2 gecertificeerd met als doel onze eigen footprint aantoonbaar te verlagen.

Vanuit mijn drive om te bouwen aan de wereld van morgen vul ik ook mijn rol is als voorzitter van het bestuur van DORZ.

De regio Zwolle staat al jaren in de top van allerlei lijstjes als het gaat om economische ontwikkelingen. Dat komt volgens mij door de gunstige ligging, de beschikbaarheid van een grote diversiteit aan arbeidskrachten, de ruimte om te ondernemen maar ook om te leven, én een goede mentaliteit en arbeidsethos.  Ik zou het geweldig vinden als we in ons economisch succes daar nog  een extra dimensie aan toe kunnen voegen: dat we ook de meest duurzame regio van het land worden.  

 

Sinds 2012 hebben steeds meer bedrijven zich bij DORZ aangesloten en zijn we met behulp van onze partners in staat geweest veel bedrijven uit deze regio een mooi podium te geven vanwege hun kwaliteiten. DORZ wil een ondernemersclub zijn waarbij je aangesloten wil zijn vanwege ondernemende kwaliteiten en je overtuiging dat je met duurzaam ondernemen gezamenlijk verder gaat komen.