Van betekenis zijn en samenwerken in en aan een circulaire economie

Deel dit bericht

REMONDIS streeft naar behoud van natuurlijke hulpbronnen en klimaatbescherming. Geen behoud van hulpbronnen zonder duurzaamheid. Uw afval vormt een bron van waardevolle grondstoffen. Zowel bedrijfs- als gevaarlijk afval zijn immers recyclebare en duurzame grondstoffen. Alleen als we erin slagen de schaarste aan hulpbronnen efficiënt te gaan, krijgen de volgende generaties en de huidige ontwikkelingslanden de kans om in welvaart te leven. Voor ons als een van de meest toonaangevende bedrijven ter wereld in recycling, service en water, kan er maar één doel zijn: aanpakken en het goede voorbeeld geven. Doe met ons mee!

REMONDIS brengt enorme hoeveelheden materiaal terug in de productiekringloop. Elk jaar zamelen wij meer dan 30 miljoen ton waardevolle materialen in en be- en verwerken deze tot nieuwe grondstoffen. Wat ons drijft, is het doel om voortdurend duurzame innovaties en concepten te ontwikkelen die worden gebruikt om materiaalkringlopen te sluiten of om bestaande kringlopen verder te optimaliseren, zodat gebruikte grondstoffen maximaal geschikt zijn voor hergebruik. Om de winning van grondstoffen en de energie-intensieve verwerking daarvan te verminderen. Veel van de door ons ontwikkelde recyclingprocessen zijn gepatenteerd en dienen als benchmark voor de recyclingindustrie en als basis voor verdere ontwikkelingen op dit gebied.

In nauwe samenwerking met opdrachtgevers, gebruikers, leveranciers en andere stakeholders zoeken we continu en proactief naar nieuwe oplossingen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Wij willen een goed voorbeeld zijn voor zowel de huidige als de komende generaties. Onze bewustwordingscampagnes, stimuleringsmaatregelen en onderwijsprogramma’s dragen dagelijks bij aan de verankering van onze duurzaamheidprincipes in de samenleving.

Naast het zoeken naar de meest circulaire manier van inzameling en verwerking van de vrijkomende stromen, gaan we ook in op het voorkomen van afval, bewustwording en kennisdeling. Duurzame consumptie en productie is alleen mogelijk door de complete keten aan te pakken: van het productontwerp en de productie tot en met het hergebruik van grondstoffen. Afval scheiden aan de bron en het verhogen van recyclingpercentages door innovaties is onvoldoende. Het vraagt om een gedragsverandering van de gehele keten. Om dit te bewerkstelligen werken wij steeds vaker in partnerschap met producenten, opdrachtgevers, gebruikers, schoonmaakbedrijven, cateraars en leveranciers van interne inzamelmiddelen.

In Zwolle en omgeving krijgt dit concreet vorm door op verschillende manieren en met diverse partijen gezamenlijke ambities te formuleren op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Samen innoveren, participatie- en leerkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, studenten en start-ups creëren. Van Zwolle een circulaire stad maken. Zo maken wij bij een aantal gemeenten en scholengemeenschappen deel uit van een zogenaamde ketensamenwerking. Hierbij ontwikkelen we met partijen uit de keten (als bijvoorbeeld de cateraar, schoonmaak, inkoop en leerlingen) circulaire initiatieven met als doel de hoeveelheid afval te reduceren en de afvalstromen zoveel mogelijk als “zuivere stroom” in te zamelen zodat deze weer dienst kunnen doen als grondstof voor een nieuw product.

REMONDIS is een familiebedrijf en staat middenin de samenleving. Zo beschikken wij over een eigen locatie aan de Steinfurtstraat 2 in Zwolle. Vanuit deze vestiging helpen wij zowel menig Zwollenaar, het bedrijfsleven als de gemeente en de ROVA op de juiste manier, duurzamer en efficiënt met uw afval om te gaan. Van inzamelen, transport en opslag tot recycling en verwerking bij diverse eindlocaties. Veel van het vrijkomende afval vanuit de regio transporteren wij naar deze locatie waar het in bulk getransporteerd wordt om te bewerken of verwerken ten behoeve van nieuwe producten en/of grondstoffen. Doordat wij over deze locatie beschikken vindt er minimaal transport (in zowel kilometers als vervoersbewegingen) plaats, wat zowel de transportprijs als de uitstoot van CO2, NOx en de leefbaarheid ten goede komt.

Duurzaamheid en werken aan een circulaire economie zijn belangrijk voor ons. Daarom hebben we een speciale website waar u meer kunt lezen over duurzame initiatieven binnen de REMONDIS Groep.

Meer weten of vragen? Wij horen u graag! U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

REMONDIS vestiging Zwolle

Adres Steinfurtstraat 2
8028 PP ZWOLLE
 Telefoon (0)38 4584000
 Website www.remondisnederland.nl
 E-mail saleszwolle@remondis.nl

 

 

 

Meer berichten

NIEUWS

Rabobank | Circular Economy Challenge

Circulair ondernemen vraagt van ondernemers een nieuwe manier van denken, waarbij ze over de grenzen van hun eigen bedrijf heen kijken en samenwerken met anderen.