Hessenpoort intensiveert op het gebied van duurzaamheid

Deel dit bericht

Zwolle – Op Hessenpoort werken bedrijven, ondernemers en de gemeente Zwolle actief samen aan het verder verduurzamen van het bedrijventerrein. Met het vaststellen van het plan van aanpak, dat vandaag is goedgekeurd door het college van BenW, wordt duidelijk waar de gemeente de komende jaren op in zet.  Door Hessenpoort samen verder te verduurzamen wordt het bedrijventerrein nog aantrekkelijker voor bedrijven en werknemers.

In het plan van aanpak staan drie onderwerpen centraal. Bedrijven die zich nieuw willen vestigen in Hessenpoort worden door andere ondernemers en de gemeente al vanaf het begin geholpen bij een duurzame bedrijfsvestiging. Energieneutraliteit en klimaatrobuustheid staan daarbij voorop. Gevestigde en nieuwe bedrijven worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te treffen voor bijvoorbeeld het gebouw, de kavel of het gebied. Naast individuele aanpassingen wordt er ook in groter verband gekeken. Zo wordt onderzocht of er een collectief warmtesysteem kan worden gerealiseerd.

Vervolg succesvolle initiatieven
Al deze maatregelen zijn een mooie aanvulling op eerdere succesvolle initiatieven, zoals Hessenpoort Natuurlijk! en de gezamenlijke inspanning om een zonnepark op Hessenpoort te realiseren.

Doelstellingen 2050 realiseren
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het college. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente met bedrijven en instellingen wil samenwerken om in 2050 energieneutraal, waterrobuust en klimaatbestendig te zijn. Het plan van aanpak voor Hessenpoort, met daarin een aantal te realiseren projecten en thema’s, draagt hier zeker aan bij.

Economisch voordeel
Wethouder René de Heer is blij met de aanpak voor Hessenpoort: ‘Hiermee geven we specifiek invulling aan onze ambities als stad, gericht op en passend bij Hessenpoort. Ik ben blij dat er een aantal concrete duurzaamheidsprojecten wordt gestart, maar ook dat we tijd en geld vrijmaken om verder onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de mogelijkheden voor collectieve voorzieningen. Deze dragen allemaal bij aan het economisch nog aantrekkelijker maken en beter positioneren van Hessenpoort.’

Meer berichten