Circulair & Duurzaam Ondernemen met….

Deel dit bericht

Control Union Certifications B.V.

Control Union Certifications B.V. is lid van DORZ. We vroegen aan Eerik Schipper van de Zwolse vestiging: hoe vertaalt circulariteit en duurzaamheid zich bij Control Union Certifications?

‘Control Union Certifications bestaat al meer dan 100 jaar. Tegenwoordig hebben we vestigingen in meer dan 70 landen en zijn meer dan 5.000 collega’s actief. Je kunt stellen dat we flink zijn gegroeid in de 101 jaar van ons bestaan.’

Bedrijven certificeren ten behoeve van keurmerken

‘We zijn een inspectie- en certificeringsorganisatie. We keuren op een onafhankelijke manier bedrijven op basis van audits. Dit doen we voor meer dan 200 verschillende keurmerken, in zeer diverse sectoren. Onze klanten zijn bedrijven die bijvoorbeeld een Rainforest Alliance (RA) keurmerk (opvolger van UTZ – duurzame cacoa, thee, koffie, hazelnoten) willen gaan voeren, of een keurmerk op het gebied van PlanetProof (duurzaam agrarisch) of FSC (duurzaam hout).
Bedrijven willen steeds vaker volgens de standaarden van keurmerken werken, omdat hun klanten dat vragen, maar ook vanuit hun eigen bedrijfsfilosofie.’

Audits uitvoeren

‘We werken vraag gestuurd. Bedrijven benaderen ons als ze een keurmerk nodig hebben om te leveren aan hun klanten, bijvoorbeeld een FSSC22000 voedselveiligheidscertificaat, of een keurmerk op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld ISCC voor duurzame biomassaproductie, of op het gebied van circulariteit, zoals Responsible Plastic Management. We maken een contract met daarin de condities en gaan aan de slag voor de klant om de audits uit te voeren. Als de uitkomst positief is certificeren we het bedrijf.

In het certificeringsproces leggen we verantwoording af aan meerdere partijen: de schemahouder van het certificeringsprogramma, bijvoorbeeld MSC (duurzame vis), en aan de Raad van Accreditatie (RvA).
De Nederlandse overheid heeft in 2010 de RvA aangewezen als de nationale accreditatie-instantie. De RvA controleert namens de Nederlandse overheid op onafhankelijkheid en neutraliteit en checkt of aan ISO-standaarden wordt voldaan. Wij worden als organisatie dus zelf ook steeds gecontroleerd of wij ons werk op een onafhankelijke en objectieve manier doen.’

Unieke aanpak

‘In sommige sectoren zijn we de grootste certificeringsorganisatie, bijvoorbeeld FSC. In sommige andere sectoren, bijvoorbeeld GMP+ (diervoederveiligheid) zijn we een grote speler. Dat komt onder meer door onze focus op duurzaamheid. Bij een aanvraag voor een FSC-keurmerk (duurzaam en sociaal bosbeheer), gaan we concreet het bos in om te auditen en auditen we ook de bedrijven later in de keten. Herbeplanting, uitdunningsbeleid, traceerbaarheid, al die dingen worden meegenomen. Zo zorgt het FSC-keurmerk ervoor dat bedrijven producten in de markt kunnen zetten van duurzaam geproduceerd hout, bijvoorbeeld speeltoestellen. Onze praktische aanpak maakt ons ook leidend in bijvoorbeeld duurzaamheidscertificeringen in de land- en tuinbouw, zoals GLOBALG.A.P.

Bedrijven stellen steeds meer eisen aan de productieomstandigheden op sociaal gebied. In de textielsector bijvoorbeeld, beginnen we met audits bij de katoenboer, vaak in Azië. Vervolgens auditen wij bedrijven verderop in de keten die het product in eigendom hebben, denk aan bedrijven die spinnen, weven, naaien, handelen. Om aan de eisen van een duurzaam textielkeurmerk te voldoen moet de kleding geproduceerd zijn door mensen die o.a. een normaal salaris krijgen, niet uitgebuit worden en die goede huisvesting en normale werktijden hebben. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan kunnen we het certificaat verstrekken. In de jaren daarna blijven we jaarlijks controleren. Als er afwijkingen ontstaan en bedrijven voldoen niet meer aan de standaard dan raken ze hun certificaat kwijt.’

Kennisvoorsprong

‘We zien dat er steeds meer vragen komen op het gebied van circulariteit, CO2-footprint, water footprint etc. Voor die actuele vragen ontwikkelen we weer nieuwe innovatieve programma’s om bedrijven mee te helpen. Door steeds nieuwe vraagstukken op te pakken houden we op ons specialisme van inspectie en certificering een kennisvoorsprong.’

Bomen planten van Overijssel tot Brazilië

‘In 2020 vierden we ons 100-jarig jubileum. Het thema waarmee we dit wilden vieren was ‘duurzaamheid’. We hebben toen een wereldwijd boomplantprogramma uitgerold, vanuit al onze vestigingen. In dit programma zorgen we ervoor dat we minimaal 1 boom per medewerker aanplanten, verspreid over de hele wereld. In Nederland hebben we, in samenwerking met Staatsbosbeheer, 6,2 hectare nieuw bos (2.500 bomen) aangeplant in Hardenberg, Overijssel. In de komende 50 jaar groeit deze jonge aanplant uit tot een bos waarin 2000 ton CO2 is opgenomen.
In sommige landen is de viering van het jubileum uitgesteld vanwege corona, waardoor enkele projecten op het moment stil liggen of juist nu kunnen beginnen met hun boomplantacties. Onze medewerkers kunnen de actie volgen op een ‘Tree dashboard’, daar kunnen ze zien in welk land de bomen al zijn aangeplant.’

Meer berichten

NIEUWS

Met trots kondigen wij onze volgende bijeenkomst aan die in het teken staat van duurzaamheid en circulariteit binnen het MKB. Deze inspirerende sessie wordt georganiseerd