Activiteiten Rond Ondernemen van start

Deel dit bericht

Warming-up
Wil je een start maken met circulair ondernemen en aan je eigen circulaire plan werken? Kom op 27 januari naar de warming-up Rond Ondernemen bij The Green East in Raalte. In één middag word je flink aan het denken gezet over je eigen aanpak en hoe je de opgedane ideeën kunt vertalen naar jouw bedrijf. Je trekt op met andere ondernemers, waarmee je mogelijk samen een vervolgtraject ingaat. Komt het moment in Raalte je niet goed uit? Er zijn nog andere warming-ups, in andere plaatsen.

Wil je meer weten over de warming-ups of je aanmelden?
Kijk dan op de website van Rond Ondernemen

Naast de warming-ups biedt Rond Ondernemen vanaf 2022 twee opleidings- en begeleidingstrajecten: de circulaire leerlijn en het incompany-traject.

Circulaire leerlijn
In de circulaire leerlijn werk je als ondernemer vanuit een goed circulair idee naar duidelijke actielijnen en een uitgewerkt duurzaam businessmodel. Om ook je interne organisatie, afnemers en keten mee te krijgen leer je je circulaire verhaal goed te pitchen.
De leerlijn is een combinatie van vier fysieke bijeenkomsten en vier online modules (MOOC, Saxion) en start met studenten van het Cibap, die de deelnemers aan de leerlijn helpen met creatieve inspiratie om tot een idee te komen. Je werkt je beste idee verder uit in de leerlijn.
Meer informatie

Incompany-traject
Het incompany-traject is voor dga’ers die de route naar een circulaire bedrijfsvoering willen versnellen en bestaat uit vier logische stappen: na een intake en een strategische sessie volgt een analyse en worden kansrijke vervolgstappen bepaald. Vervolgens maken we afspraken over maatwerkbegeleiding bij projectrealisatie, ketensamenwerking, financiering en andere onderwerpen. Iedere deelnemer volgt zijn/haar eigen traject. Interactie met andere ondernemers is gewaarborgd door deelname aan circulaire tafels en kwartaalbijeenkomsten. Daar wissel je als ondernemer ervaringen uit, stel je specifieke vragen of help je andere ondernemers met inspiratie of advies.
Meer informatie

 

Over Rond Ondernemen
Rond Ondernemen is het traject naar circulair ondernemen voor dga’ers en beslissingsbevoegden van mkb-bedrijven in Regio Zwolle. Negen organisaties hebben de handen ineengeslagen om ondernemers met circulaire ambities te ondersteunen bij het ontwikkelen van visie, kennis en vaardigheden, zodat ze in staat zijn om nieuwe circulaire businessmodellen op te stellen of het bestaande model aan te passen. Daarmee willen we de veerkracht van bedrijven vergroten en de transitie naar circulaire economie in de Regio Zwolle helpen versnellen.

 

 

Rond Ondernemen is een initiatief van

Mede mogelijk gemaakt dankzij de Regio Deal Regio Zwolle

 

Meer berichten