Hogeschool Windesheim

Deel dit bericht

Hogeschool Windesheim

Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met ruim 20.500 studenten, duizenden cursisten en 2.000 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle en Almere is Windesheim één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

Windesheim is een brede, innoverende kennisinstelling. Een instelling die ook op lange termijn waarde wil creëren voor studenten, medewerkers, beroepenveld en maatschappij. Waarde creëren voor de regio, voor Nederland en internationaal.

Studenten ontwikkelen zich tot verantwoordelijke, waarde(n)volle professionals. Professionals die handelen vanuit een visie op goed burgerschap waarbij bewust wordt omgegaan met waarden en normen; persoonlijke, institutionele en wettelijke. De hogeschool is continu op zoek naar verbetering. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Kwaliteit is voor de medewerkers geen toevallige uitkomst, maar een logisch gevolg van de beheersing van het proces en van afstemming met de omgeving. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Studenten, organisaties waar we mee samenwerken en de nationale en internationale omgeving profiteren daarvan.

We geloven in de kracht van het verschil. Kunnen omgaan met diversiteit (verschil in achtergrond, opleiding, waarden, cultuur en overtuigingen) versterkt de kwaliteit van het professionele handelen. Zowel binnen de organisatie als binnen de studie wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen en resultaatgericht te werken.

 

Hogeschool Windesheim

Adres Campus 2 – 6
8017 CA ZWOLLE
 Telefoon (0900) 8899
 Website www.windesheim.nl
 E-mail info@windesheim.nl

Meer berichten

NIEUWS

Met trots kondigen wij onze volgende bijeenkomst aan die in het teken staat van duurzaamheid en circulariteit binnen het MKB. Deze inspirerende sessie wordt georganiseerd

NIEUWS

Rabobank | Circular Economy Challenge

Circulair ondernemen vraagt van ondernemers een nieuwe manier van denken, waarbij ze over de grenzen van hun eigen bedrijf heen kijken en samenwerken met anderen.