Breman

Deel dit bericht

Breman Utiliteit
Breman Utiliteit is een veelzijdige en ervaren installatiespecialist. Wij ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren hoogwaardige en duurzame werktuigkundige-, elektrotechnische, klimaat- en regeltechnische installaties binnen de utiliteitssector.
Comfort, energie- en kostenbeheersing staan hierbij centraal. Voor een totaalconcept van advies en ontwerp tot realisatie en onderhoud: Breman Utiliteit is graag uw partner.

Breman Utiliteit maakt onderdeel uit van de Breman Installatiegroep; een landelijk werkende groep van gespecialiseerde installatiebedrijven op het gebied van woningbeheer, woningbouw, utiliteitsbouw en schoorsteentechniek. De Breman Installatiegroep telt 34 bedrijven en circa 1.800 medewerkers in Nederland en Duitsland.

Het ontzorgen van onze opdrachtgevers staat bij ons voorop. Breman Utiliteit beschikt over hoogwaardige kennis van gebouwgebonden installaties. Deze kennis wordt toegepast in kantoren, scholen, industrie, sportaccommodaties, zorgcentra, collectieve installaties in woongebouwen en overig commercieel vastgoed. Wij passen innovatieve oplossingen toe van ontwerp tot en met onderhoud en beheer waarbij maximaal ingezet wordt op de circulaire economie.

Breman Utiliteit, vestiging Zwolle telt circa 190 betrokken medewerkers die graag een stap verder gaan in hun dienstverlening. Continuïteit, innovatie en duurzaamheid gaan bij ons hand in hand. Wij werken op maatschappelijke verantwoorde wijze aan de toekomst van ons installatiebedrijf.

MVO
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Zowel in de uitvoering van projecten als in onze bedrijfsvoering. Wij geven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm in een duurzaamheidsbeleid waarin het welzijn van onze medewerkers en zorg voor het milieu de sturende factoren zijn. Wij rekenen het als onze taak om waarde toe te voegen op maatschappelijk, economisch en ecologisch gebied.

Zo hanteren wij het principe van goed rentmeesterschap; wij moeten zuinig omgaan met de aarde en haar natuurlijke bronnen, zoals fossiele brandstoffen. Vanuit onze uitgebreide kennis van (duurzame) installatietechniek adviseren wij dan ook bij voorkeur technische oplossingen die leiden tot vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarnaast voert Breman Utiliteit een actief sociaal beleid ten aanzien van medewerkers met een arbeidshandicap, sociale problematiek en afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return).

 

Unieke bedrijfsstructuur
De Breman Installatiegroep kent sinds 1972 een unieke vorm van zeggenschap. De medewerkers hebben in dit ‘Breman-Systeem’ evenveel zeggenschap over het bezit als de aandeelhouders. Dit betekent ook dat de medewerkers van de Breman Installatiegroep recht hebben op 50 procent van de winst van het bedrijf. Deze unieke structuur zorgt voor een sterke binding tussen organisatie en medewerkers, en dat werkt ook in het voordeel van de klant.

Het kennisniveau van Breman medewerkers ligt zeer hoog. Hierin investeren wij continu. Het zijn namelijk de medewerkers die de essentie vormen van Breman Utiliteit. Hun inzet bepaalt het rendement.

Referentieprojecten
Breman Utiliteit realiseerde o.a. installaties voor Hogeschool Windesheim, het Stadskantoor Zwolle, het PEC-stadion, het Anne Frank Huis in Amsterdam, diverse locaties van de Landstede Groep, Hotel Pulitzer in Amsterdam, Stadhuis Maastricht, Abbott Laboratories Zwolle, Sportzalencentrum Activum te Hoogeveen en Woonzorgcomplex Margaretha.

Gegevens:
Breman Utiliteit Zwolle BV
Pascalweg 2, 8013 RC  ZWOLLE
Tel. 088-88 60 400
Website: www.breman.nl/utiliteit
mail: zwolle@breman.nl

Meer berichten

NIEUWS

Met trots kondigen wij onze volgende bijeenkomst aan die in het teken staat van duurzaamheid en circulariteit binnen het MKB. Deze inspirerende sessie wordt georganiseerd