MADE CIRCULAR BY

Deel dit bericht

MadeCircularBy… is gestoeld op een netwerk van ondernemers die het thema Circulaire Economie integraal onderdeel hebben gemaakt van hun visie, missie en strategie.
We zijn er voor en met de ondernemers. Kernthema’s daarbij zijn:
 
Circulaire economie
Energie transitie
Industry 4.0
Duurzame arbeidsmobiliteit
Ketensamenwerking
 
Uitgangspunt voor MadeCircularBy… is dat de continuïteit van het bedrijf en de omgeving net zo waardevol zijn als bijvoorbeeld aandeelhouderswaarden.
We realiseren dit in samenwerking met ondernemers en voor ondernemers. De nadruk ligt op ketensamenwerking met bedrijven en instanties die graag willen innoveren. Met de nadruk op het samen doen, met lange adem en ten dienste van de ondernemer.
 
Wij zetten samenwerkingsverbanden op met specifieke expertise in Circulaire Economie, een samenwerking tussen bedrijven, regio, experts, overheden, kennisinstellingen en financiers.
Ketensamenwerking is noodzakelijk om succesvol circulaire business te bedrijven. Een keten waarin partners samenwerken, maakt een organisatie sneller en flexibeler om te schakelen bij een veranderende markt. Bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen leidt tot spreiding van risico, efficiëntie, productie-optimalisatie en goedkopere productie.
Door het delen van informatie creëren bedrijven kansen in een markt. Zichtbaarheid en transparantie in de keten is essentieel voor het nemen van effectieve beslissingen. Belangrijk is om binnen de
keten winst maar ook verlies te delen. Dit dwingt de partners om weloverwogen strategische keuzes te maken die in het belang zijn van alle betrokken partijen. Geïntegreerde processen stellen de partners in staat om de producten snel met een “fair price” bij de eindklant te leveren.
 
Een samenwerking zien we als een netwerk met duidelijke kaders ten dienste van MKB bedrijven. Hieruit ontstaan projecten en wordt een netwerk van experts samengesteld om de slag van theorie naar praktijk te maken. Wij werken op een ondernemende manier en indien gewenst participeren wij ook in de ontwikkeling en in het succes.
 
Passie, innovatie, kennis, technologie en productie.
 

Meer berichten