Gert Ruiter

algemeen bestuurslid

Als ondernemer krijg je steeds vaker opdrachtgevers met duurzame ambities, die hoge eisen stellen aan de oplossingen voor verduurzaming die je aanbiedt. Duurzaam en circulair ondernemen is dus ook vanuit ondernemersperspectief de toekomst, wil je met je bedrijf in business blijven. Duurzame oplossingen zijn nu nog vaak prijzig, maar we moeten vooral kijken naar waar onze kinderen later moeten leven, we moeten samenwerken aan een gezonde wereld voor hen.

 

Tien jaar geleden was Unica één van de initiatiefnemers van DORZ. Hoe mooi is het dat ik nu in 2022 als bestuurslid van DORZ mijn steentje kan bijdragen? Mijn kennis over duurzame energieoplossingen om een comfortabele werkomgeving te creëren, met minimale energie- en onderhoudskosten, neem ik mee naar deze rol bij DORZ. Unica volgt de technologische ontwikkelingen en de overheidsrichtlijnen op de voet en helpt organisaties via langjarige samenwerking op weg naar een energieneutraal gebouw. Hiermee snijdt het mes van verduurzaming aan twee kanten: waardestijging van het gebouw én verbetering van het comfort.

 

Vanuit DORZ brengen we ondernemers met elkaar in contact rondom circulair en duurzaam ondernemen en laten we voorbeelden zien van ondernemers die hier al stappen in gezet hebben, zo inspireren we bedrijven en hopen we hen te stimuleren om concrete stappen te zetten.