Annemiek Brink

Algemeen bestuurslid

Duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie zijn onderwerpen waar ik mij al een aantal jaren in verdiep. Duurzaam en circulair ondernemen zie ik als vanzelfsprekend en is wat mij betreft zo vanzelfsprekend dat het geen toelichting behoeft.

Mijn interesse in deze thema’s begon tijdens mijn werk in het onderwijs. Ik vind het belangrijk om de leerlingen al vroeg bewust te maken van wat begrippen als ‘klimaatcrisis’, ‘recyclen’, ‘upcyclen’, ‘urban mining’ etc. inhouden. Ik wil ze meegeven hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van onze planeet. Daarnaast ben ik ook lid van het bestuur van Stichting Kringloop Zwolle waar duurzaamheid het thema is waar alles om draait, niet alleen als het gaat om het upgraden, recyclen of verkopen van ingebrachte spullen, maar ook op de inzet van mensen.

Hoewel duurzaam en circulair ondernemen door steeds meer bedrijven wordt omarmd, staat het nog wel in de kinderschoenen. Er wordt nog gezocht naar goede manieren om duurzaam en circulair te ondernemen, is men aan het experimenteren en aan het inventariseren waar kansen liggen. Niemand heeft op dit moment álle wijsheid in pacht. Daarom is het zo belangrijk om elkaar op te zoeken. DORZ is wat mij betreft onmisbaar in de rol van verbinder en aanjager. Om te zorgen voor ontmoetingen en het delen van good practices zodat partijen elkaar vinden en inspireren. Door kennis te delen en elkaar te motiveren in duurzaam en circulair ondernemen komen we verder.

Ik werk voor drie Sterk Techniekonderwijs (STO) regio’s; Zwolle, NW Veluwe en Kampen. Binnen deze regio’s ben ik (mede)verantwoordelijk voor het verhogen van de instroom in technische opleidingen. Daarnaast houd ik me bezig met het verder specialiseren van onderwijsprofessionals en instructeurs in het bedrijfsleven, die betrokken zijn bij het onderwerp. De jongeren binnen het primair onderwijs/vmbo en mbo, zullen straks een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van bijvoorbeeld de energietransitie en het verduurzamen van de maakindustrie en landbouw, oftewel; zij bieden de handen die keihard nodig zijn om de plannen die er liggen uiteindelijk praktisch te realiseren.

Ik wil daarom graag mijn netwerk inzetten om de ontmoeting te organiseren tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijven en het onderwijs. Op naar mooie samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit!