log in

Over ons

Onze visie en doelen

Het is de overtuiging van de Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ) dat bewuste omgang met mens, middelen en milieu noodzakelijk is voor blijvend succesvol ondernemen in de toekomst. Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord moet een onderdeel zijn in het beleid van iedere onderneming. Duurzaamheid raakt op deze manier aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. DORZ ziet duurzaamheid niet als geldmachine maar wel vanuit nuchter economisch perspectief om geld mee te verdienen.

Onze visie

We hanteren de volgende definitie: “Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen in hun eigen behoeften te voorzien.” Kortom, het is essentieel te kijken naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden, zonder dat mensen, milieu of economie in gevaar komen.

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van de theorie van de drie P’s:

  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten, is het ook onze taak om goed voor mens en milieu te zorgen. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties.

Onze doelen

Stichting DORZ is een onafhankelijke stichting voor en door ondernemers in regio Zwolle. Wij staan open voor ieder initiatief dat de duurzame economische ontwikkeling van de regio ondersteunt. Wij stimuleren dat de aangesloten bedrijven binnen DORZ kennis delen en combineren om zo mogelijk nieuwe business voor elkaar te genereren.

Wij stimuleren dat bedrijven onderling met elkaar kunnen samenwerken zonder daar als stichting partij in te zijn.

We willen ondernemers inspireren duurzaamheid concreet binnen hun bedrijf vorm te geven onder meer aan de hand van voorbeelden, maar ook door een platform te bieden en te zijn voor overleg en ontwikkeling van ideeën. Want menigeen is er wel van overtuigd dat duurzaamheid noodzakelijk is, maar veel ondernemers hebben geen idee waar of hoe te beginnen. Voor hen willen we een gids zijn.

Wij laten zien dat ondernemen en duurzaamheid niet twee verschillende zaken zijn, maar dat duurzaamheid als een van de uitgangspunten voor bedrijfsbeleid ondersteunend is aan succesvol ondernemen.