log in

Laatste nieuws

Duurzame energie stimuleren met kennis over financiering

Speciaal Duurzame energie stimuleren met kennis over financiering

Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten heeft een document uitgebracht dat initiatiefnemers moet helpen bij de financiering van duurzame energieprojecten. Met de financiering van decentrale energieprojecten zegt het Expertisecentrum een extra stimulans te geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. De lokale burgerinitiatieven van duurzame energie dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

De financiële sector wil deze projecten financieren, maar het project voldoet niet aan de voorwaarden voor de financiering, Hierdoor heeft het Expertisecentrum ASN Bank en Tridos Bank de opdracht gegeven om een document samen te stellen met daarin de toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken. In dit document zijn de kaders en knelpunten voor het financieren van decentrale energieprojecten beschreven. 

De banken leggen vooral de nadruk op lokale zon-PV-projecten, omdat hier vooralsnog de meeste ervaring is opgedaan. Binnen andere typen energieprojecten, zullen vergelijkbare eisen gelden.

Het Expertisecentrum is in 2013 als green Deal in het kader van het Energieakkoord opgericht. Hierin werkt de Rijksoverheid samen met banken om technische en financiële kennis samen te brengen. Vervolgens wordt de informatie beschikbaar gesteld aan alle belanghebbende partijen in de markt.