log in

Laatste nieuws

Eerste jurybijeenkomst MVO Award Regio Zwolle 2015

Vooruitstrevende ondernemers in Zwolle die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) maken kans op de MVO Award Regio Zwolle 2015. Zij konden zich voor 18 september opgeven bij DORZ. De jury is nu aan zet kwam op 30 september voor het eerst bijeen om een eerste selectie te maken.

De jury

De jury van de MVO Award Regio Zwolle 2015 heeft de eervolle taak om vanuit de vele aanmeldingen een winnaar aan te wijzen. De jury bestaat uit organisaties uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs:

  • De heer Filip van As (jury voorzitter), wethouder Gemeente Zwolle en is portefeuillehouder voor onder meer beleidsterreinen Verkeer en Vervoer/Mobiliteit, Duurzaamheid, Beheer openbare ruimte, milieu en afval.
  • De heer Laurens de Lange, nieuwe voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle en commercieel directeur van de Unica Groep.
  • De heer Jan Willem Meinsma, bestuurslid College van Bestuur Christelijke Hogeschool Windesheim.
  • De heer Edwin Peterman, bestuurslid MKB Regio Zwolle en eigenaar HAED.
  • De heer Rogier Verkley, directielid van de Wezenberg Groep, winnaar MVO-Award Regio Zwolle 2013.
  • De heer Bram van de Kam, bestuurslid DORZ en advocaat-partner Benthem Gratama Advocaten.

De jury wordt inhoudelijk geadviseerd door Gerard Bosman, voorzitter van DORZ en Diederik van de Woestijne, adviseur duurzaam ondernemen bij Zienergie.

Nog 6 bedrijven in de race!

De eerste stap van de jury is een selectie van 6 bedrijven uit de aanmeldingen. Daarvoor kwamen de juryleden op 30 september voor het eerst bij elkaar. Deze 6 bedrijven blijven in de race en worden uitgenodigd om op de Dag van de Duurzaamheid (9 oktober 2015) een pitch te geven over MVO binnen hun bedrijf. De jury is enthousiast over de aanmeldingen en unaniem van oordeel dat het MVO-niveau van de aanmeldingen dit jaar hoog ligt!